Türk Bilim Adamları Kimlerdir

Yazar: admin Tarih: Ağustos 28th, 2013 Türk Bilim Adamları Kimlerdir

TÜRK BİLİM ADAMLARI KİMLERDİR – ÜNLÜ BİLİM İNSANLARI – GELMİŞ VE GEÇMİŞ TÜRK BİLİM ADAMLARI BULUŞLARI HAKKINDA BİLGİLER

 Ahmed Bin Musa : ( 10 yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

Akşemseddin : ( 1389 – 1459 ) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbulun fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet’ in Hocasıdır

Ali Bin Abbas : ( ? – 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.

Ali Bin İsa : ( 11 yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.

Ali Bin Rıdvan : ( ? – 1067 ) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.

Ali Kuşçu : ( ? – 1474 ) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir.

Ammar : ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.

Abdüsselam : ( 1926 – 19 ) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.

Battani : ( 858 – 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biri trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.

Beyruni : ( 973 – 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni amerika kıtasının varlığını kristof colomb’un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın En Büyük Alimidir.

Bitruci : ( 13 yüzyıl ) Kopernik’e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.

Cabir Bin Eflah : ( 12 yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir . Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

Cabir Bin Hayyan : ( 721 – 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana bileciğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.

Cahiz : ( 776 – 869 ) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.

Cezeri : ( 1136 – 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir..

Demiri : ( 1349 – 1405 )Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir … Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır.

Dinaveri : ( 815 – 895 ) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir.

Ebu Kamil Şuca : ( ? – 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.

Ebu’l Fida : ( 1271 – 1331 ) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.

Ebu’l Vefa : ( 940 – 998 ) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.

Ebu Maşer : ( 785 – 886 ) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.

Evliya Çelebi : ( 1611 – 1682 ) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.

Farabi : ( 870 – 950 ) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.

Fatih Sultan Mehmet : ( 1432 – 1481 ) İstanbulu feth eden ve Havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı “şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu..

Fergani : ( 9 yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.

Gıyasüddin Cemşid : ( ? – 1429 ) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.

Harizmi : ( 780 – 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.

Hasan Bin Musa : ( – ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri..

Hazini : ( 6 – 7 yüzyıl ) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.

Hazerfen Ahmed Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.

Huneyn Bin İshak : ( 809 – 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.

İbni Avvam : ( 8 yüzyıl ) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.

İbni Battuta : ( 1304 – 1369 ) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

İbni Baytar : ( 1190 – 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

İbni Cessar : ( ? – 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman doktor.

İbni Ebi Useybia : ( 1203 – 1270 ) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.

İbni Fazıl : ( 739 – 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.

İbni Firnas : ( ? – 888 ) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.

İbni Haldun : ( 1332 – 1406 ) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.

İbni Hatip : ( 1313 – 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.

İbni Havkal : ( 10 yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.

İbni Heysem : ( 965 – 1051 ) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

İbni Karaka : ( ? – 1100 ) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.

İbni Macit : ( 15 yüzyıl ) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı.

İbni Rüşd : ( 1126 – 1198 ) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.

İbni Sina : ( 980 – 1037 ) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör’ e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.

İbni Türk : ( 9 yüzyıl ) Cebirin temelini atan islam bilgini.

İbni Yunus : ( ? – 1009 ) Galile’den önce sarkacı bulan astronom.

İbni Zuhr : ( 1091 – 1162 ) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.

İbnünnefis : ( 1210 – 1288 ) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.

İbrahim Efendi : ( 18 yüzyıl )Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.

İbrahim Hakkı : ( 1703 – 1780 ) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.

İdrisi : ( 1100 – 1166 ) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.

İhvanü-s Safa : ( 10 yüzyıl ) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi , Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır.

İsmail Gelenbevi : ( 1730 – 1791 ) 18 yüzyılda osmanlıların en güçlü matematikçilerinden.

İstahri : ( 10 yüzyıl ) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.

Kadızade Rumi : ( 1337 – 1430 ) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.

Kambur Vesim : ( ? – 1761 ) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.

Katip Çelebi : ( 1609 – 1657 ) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı.

Kazvini : ( 1203 – 1283 ) Ortaçağın Herodot’u müslümanların Plinius’u , astronom ve coğrafyacı bilgin.

Kemaleddin Farisi : ( ? – 1320 ) İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom.

Kerhi : ( ? – 1029 ) İslam Matematikçilerinden.

Kindi : ( 803 – 872 ) İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.

Kurşunoğlu Behram : ( 1922 – ? ) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Halen prof. Behram Kurşunoğlu Amerika da florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır

Lagarî Hasan Çelebi : ( 17 yüzyıl ) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.

Macriti : ( ? – 1007 ) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.

Mağribi : ( 16 yüzyıl ) Çağının en büyük matematikçilerinden . Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir.

Maaşallah : ( 72? – 815 ) Meşhur islam astronomlarındandır. Usturlabla İlgili ilk eseri veren bilgindir.

Mes’ûdi : ( ? – 956 ) Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.

Mimar Sinan : ( 1489 – 1588 ) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir.

Muhammed Bin Musa : ( 9 yüzyıl ) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom.

Mürsiyeli İbrahim : ( 15 yüzyıl ) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır.

Nasirüddin Tusi : ( 1201 – 1274 ) Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.

Necmeddinü-l Mısri : ( 13 yüzyıl ) Çağının ünlü astronomlarından.

Ömer Hayyam : ( ? – 1123 ) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir.

Piri Reis : ( 1465 – 1554 ) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını kristof kolomb ‘dan önce bilen ünlü denizci.

Razi : ( 864 – 925 ) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin.

Sabit Bin Kurra : ( ? – 901 ) Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimi.

Sabuncu Oğlu Şerefeddin : ( 1386 – 1470 ) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.

Seydi Ali Reis : ( ?-1562 ) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.

Şemsettin Halili : ( ?-1397 ) Büyük bir astronomi bilginidir.

Şihabettin Karafi : ( ? – 1285 ) orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.

Takiyyüddin Er Rasit : ( 1521 – 1585 ) İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir.

Uluğ Bey : ( 1394 -1449 ) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.

Zehravi : ( 936 -1013 ) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı..

Zerkali : ( 1029 – 1087 ) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir.

64 Yorum - “Türk Bilim Adamları Kimlerdir”

 1. çok yararlandım gerçekten çok işime yaradı

 2. Ahmet Gürkan

  ßilgi verdiğiniz için teşekkürler…

 3. İşime yaramadı roman yazacam ama gerekli bilgiyi bulamadım gene de bilgi için teşekkürler.

 4. Büşra Kırlangıç

  çook tşk okulumdaki Ece Demiraslan ve Deniz Yavuzu ççook seviyorumm

 5. Bu bilgileri kısada olsa bir çok kaynak eserleri tarayarak hazırlayıp biz tembellerle paylaştığınız
  için teşekkür etmeden geçemedim, teşekkürler.

 6. gglkljkljl

  çoooook teşekkür ederim 🙂

 7. çok yararlandım gerçekten çok işime yardı…

 8. neco hüsso

  valla yav çoğ uzun yazamadım çünkü çoğ uzun yeter yavvvvvv………

 9. Rabia Nar.

  Çok teşekürler artı burdan türkçe hocama sesleniyorumm doğru düzgün ödev verin plss -,- 😀

 10. çok teşekür ederim çok yaralandım

 11. çoook işime yaradı :/ 😉 😮

 12. çok sağolun herkese teşekkürler. Bu arada muck 😀

 13. çok teşekkürler. Bu arada muck 😀

 14. GÖRÜŞMEK ÜZERE DOSTLARRR VE SİZ BİLİM ADAMI OLMAK İSTİYORMUSUNUZ?

 15. ÇOK BİLDİRİCİYMİŞ VE BİLİM HERKEZ İÇİN ÖNEMLİDİR SİZ BÜYÜYÜNCE NE OLACAĞINIZ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ MESELA BÜYÜYÜNCE BEN ASTRONOT OLACAĞIM VE BURDAN MUŞ’A SELAM YOLLUYORUM VE EN SEVDİĞİM MATEMATİK HOCASINA SELAMLARIMI İLETİYORUM…

 16. BENCE AŞRI DERECEDE BİLGİLİ 😀

 17. derslerim için çoooook iyi oldu

 18. bu fazla açıklamalı değil neden acaba yaa ama yine de işime yaradı ya iyi oldu

 19. abi çok iyi yaa

 20. hiç işime yaramadı çünkü okumaya uşendim 🙂

 21. Ben çok zekiyim o yüzden ben çok çalışkanım 🙂

 22. İsmimi vermek istemiyorum.

  Çok teşekkür ederim gerçekten çok işime yaradı. Bütün siteleri araştırdım ama aradıklarımı sadece sizin sayfanızda bulabildim. Çok teşekkür ederim. SÜPERRR!!! 🙂

 23. çok teşekkür ederim çok işime yaradı. 😀

 24. isim vermeyen misafir

  güzel ama çok kısa biraz daha uzun olabilirdi

 25. isimsiz misafir

  biz tembişlere verdiğiniz bilgi için sağolun

 26. çok yararlandım teşekkürler

 27. duru parlak

  çohh güzell vallaa heee çoh zekiyim yawww 😉 ehheeheh ama çoh uzun biri özetleyin ama yinede emeğe saygı 🙂 :* muck

 28. Yeni bilim adamları hakkında neden bilgi yok ? Yeni bulunan buluşları,Türklerin şu anda ki çalışmalarını çok öğrenmek isterim.Ekleyebilirseniz sevinirim. Bir de bu bilim adamlarının eserlerinin açık belge (pdf )şekline nasıl ulaşabilirim ?

 29. harika tamda bu siteyi arıyordum mütiş tek kelimeyle HARİKA emeğe saygı 😀 :)<3

 30. Harika çok güzel olmuş emeğe saygı 😀 Sonsuz teşekkürler sayenizde 100 aldım 😉

 31. gerçekten çok güzel bi site performans ödevimde işime yaradi teşekkürler

 32. ya hayatları yoğmu neyse ama iyi tşkler

 33. işime yaramadı.zaten hepsi eski bilim adaları.ama bazı gerekli konulu adam vardı 😀

 34. güzeller güzeli

  aradığım bilgi yok ama yinede sağolun

 35. güzeller güzeliasdfgh

  aradığım bilgi yok ama yinede sağolunasdfghjklşi,

 36. çok güzel işime yaradı teşekkürler 😀

 37. çok iyi işime yaradı teşekkürler

 38. hiç beğenmedim daha fazla içerik olabilir

 39. Çok iyi 100 aldim performanstan

 40. Acil genetiği yani kalıtımı bulan ilk türk lazım :((

 41. İSİMSİZZ İNSAN

  Sonda sıfırsınız oğlumm

 42. çook güzel sizi ünlü yapacağım

 43. harika

 44. helal olsun müslümanın gücü asırlardan beri ortada anlamayan utansın

 45. Teşekkürler.Akşemseddin i.ö.o

 46. süperrsiniz

 47. kaan ege çiğit

  zuppa süper başım sıkıştı bu yüzdn siteyi açtım daktilo gibi yazdım.emin ali yaşın i.ö.ö

 48. ismimden sanane

  Bu ödevden kesin 100/100 alacağım.Bilgiler işime çok yaradı.

 49. Tamer Yıldız Mersin

  İŞİME YARADI İİ GÜZEL COK İYİ 😀

 50. ismini vermek istemeyn genc

  gercekten cok işime yaradı yapanın elleri dert gormesin cok saolun

 51. Abi çok ii yaa bu arada bazı yabancılar biz müslümanlardan yararlanmış bundan anladım onları ****

 52. çok iyi ya işime çooooook yaradı

 53. işime yaradı teşekkürler ve hakkımızı yemişler okurken isyan ettim bu ne ya her buluşumuzu çalmışlar arkadaş

 54. beyza nur

  hoca artı verdi bu bilgileri verene teşekürler

 55. saolun öğretmenim 5 artı koydu

 56. buse merve

  gerçekten çok teşekkür ederim ya proje ödevi için çok lazımdı… 😀

 57. beğendim sağ olun

 58. Ben gerçekten çok beğendim çok güzeldi ben hayır diyorum:D

 59. Bende beğendim

 60. Bende çok beğendim

 61. Bende beğendim

 62. Proje ödevim için gerekli tüm bilgiler burada! Harika bir site. Herkese tavsiye ederim. 😀
  TEŞEKKÜRLER

 63. harika bilgiler var çok ii bir site sayenizde inş 5 alcam ^^

 64. Niye söyleyim ki

  Çok işime yaradı teşekkürler bu sitenin kurucusuna

Yorum Yap,Fikrini Paylaş!


Eğitim ve Ögretim